Menu
Loonadministratie

Als u personeel in dienst neemt bent u verplicht een loonadministratie aan te leggen.

Het is mogelijk om bij ons uw loonadministratie onder te brengen. Wij zorgen ervoor dat de lonen en eventuele urenregistratie tijdig worden verwerkt, inclusief de daarbij behorende jaarafsluitingen. Hierbij houden wij rekening met de correcte afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies. Daarnaast verzorgen wij de informatie en aangiften naar de belastingdienst, pensioenfondsen, bedrijfsverenigingen en andere instanties.

Indien u vragen heeft op het gebied van loonbelasting waaronder bijvoorbeeld de werkkostenregeling dan helpen wij u graag verder.